Styrelsemöte 14 april 2020

Möte via Zoom.
Inspelning, oklippt version…

Scroll Up