Åtgärder med anledning av coronapandemin

Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. 

Här finns uppdaterat om vad som gäller efter 29 september 2021.

Läs mera->