Skip to content

 

Degerfors Brukshundklubb

Medlemsmöte

Torsdag den 2 september var det medlemsmöte vid klubben. 

Vid medlemsmötet pratade man om vad som varit vid klubben under våren och vad som händer framöver. Tävlingar har äntligen kommit igång och kurser har startat.
En rapport från mötet kommer…
Teaam

 

Årsmöte med Degerfors BK 2021

Den 14 februari hade klubben sitt årsmöte. I år ett digitalt möte via Zoom.

Från årsmötesprotokollet saxar vi följande.

Val av styrelse – Enligt valberedningens förslag valdes enhälligt:
Ordförande:     Pär Bjellå, 1 år, (omval)
Vice ordförande: Maud Lagerlöf Valleryd, 1 år (fyllnadsval)
Kassör: Gun Pettersson, 1 år (fyllnadsval)
Sekreterare:   Jan Klerung, 2 år (nyval)
Ledamot: Ingrid Westberg, 2 år (nyval)
Suppleant 1:    Veronica Töyrylä, 1 år (fyllnadsval)
Suppleant 2:    Markus Töyrylä, 2 år (nyval)

Som revisorer på ett år valdes Matilda Warnqvist och Isabell Nilsson samt som revisorssuppleant på ett år Natalie Bohlin.

Till valberedningen valdes:
Marianne Kruse, 1 år (sammankallande)
Maria Ahlström, 1 år (fyllnadsval)
Posten som valberedare på 2 år lämnades vakant tills kommande medlemsmöte.

hund-mte

Hur vi är organiserade

Styrelsen sköter om klubbens ekonomi, in och utbetalningar, hemsida och ansvarar för att det löpande arbetet fungerar. Styrelsen utser kommittéer och beslutar vilka medlemmar som ska anses vara knutna till kommittéerna.

Utbildningskommittén hanterar kurser, kursadministration och vidareutbildning av funktionärer inom utbildningsområdet. Några medlemmar arbetar i kommittén, men samtliga aktiva instruktörer, kursledare, ledare för träningsgrupper och medhjälpare vid kurser ingår i gruppen som är ”knuten till utbildningskommittén”.

Tävlingskommittén ansvarar för klubbens tävlingar, tävlingsadministration och vidareutbildning av funktionärer inom tävlingsområdet. Några medlemmar arbetar aktivt i kommittén, men andra medlemmar kan vara återkommande funktionärer (spårläggare mm) i samband med tävlingar. Dessa ingår i gruppen som är ”knuten till tävlingskommittén”.

Solbergakommittén sköter om vår klubbstuga och appellplanen, och medlem som tex arbetar regelbundet med Solbergaaktiviteterna kan bli ”knuten till tävlingskommittén.

Kök- och trivselkommittén ser till att det finns kaffe inköpt när vi är där och tränar. Vid tävlingar ser de till att funktionärerna får mat och att tävlande och publik kan köpa fika. Medlem som tex arbetar regelbundet med köksaktiviteterna kan bli ”knuten till kök- och trivselkommittén.

Avel och hälsa-kommittén ansvarar för klubbens MH, administration och vidareutbildning av funktionärer inom området. Några medlemmar arbetar aktivt i kommittén, men andra medlemmar kan vara återkommande funktionärer (figurant mm) vid MH. Dessa ingår i gruppen som är ”knuten till avel och hälsa-kommittén”.

 

Hur blir jag ”aktiv funktionär?

Kontakta styrelsen eller kommittéansvarig, om du vill bli aktiv funktionär i klubben. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan.

Teaam

Klubben på Facebook

Nedan länk till Degerfors Brukshundklubb’s FB-sida och nyhetsflödet. Du kan scrolla, spela videos etc.
Klickar du någonstans i “rutan” så öppnas hela FB-sidan i ett nytt fönster

Värdegrund och kärnvärden

I Degerfors Brukshundklubb använder vi de grunder och värderingar som finns formulerade hos Svenska Brukshundklubben.

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. I SBK delar vi den grundläggande tanken om alla människors lika värde.

Värdegrund

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. I SBK delar vi den grundläggande tanken om alla människors lika värde.

Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi respekt, tillit och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande beteenden.

Vi är en ideell organisation där vi alla är beroende av varandras hjälp för att själva kunna bedriva värdefull verksamhet.

Vi jobbar för våra hundars bästa och sätter alltid hundens välbefinnande i första rummet.

More

Kalender

Postadress

Post till klubben sändes till vår sekreterare.

Degerfors Brukshundklubb
Bengt Nilsson
Tällekullen 421
691 93 KARLSKOGA

För att få kontakt kan du också använda kontaktsidan->

Klubbens plusgiro: 6489874-5

Degerfors Brukshundklubb

är en ideell förening.  Att föreningen är ideell innebär att klubben inte har vinstsyfte, utan vi drivs av en vilja att se glada, lydiga hundar omkring oss, och se hundägare som tar sitt ansvar över hunden och får den att smälta in i samhället.

Brukshundklubbens verksamhet bedrivs i Solberga, Degerfors. (Kör mot Laxå, Solberga ligger någon kilometer söder om Järnvägsviadukten i Degerfors.) I Solberga finns en klubblokal där möten och lektioner hålls, samt på en stor gräsplan, där vi övar lydnadsmoment och vardagsdressyr. Träningsmattor i klubbstugan gör att vi kan träna de flesta momenten inomhus, vilket är speciellt populärt på vintrarna. En stor del av tiden är vi i skog och mark, där hundar bland annat tränas i spår, sök och uppletande.

Vår klubb tillhör Svenska Brukshundklubben(SBK). Med hjälp av kompetensen i den stora organisationen utbildas instruktörer och domare. SBK anordnar tävlingar inom lydnad, bruks och agility. Totalt är vi ca 60 000 medlemmar inom SBK.

Våra instruktörer har en gedigen utbildning inom SBK. De arbetar ideellt och har dokumenterade kunskaper i etologi, pedagogik och dressyrlära. Alla SBK-instruktörer använder sig av modern och individanpassad pedagogik.

Genom vår kursverksamhet når vi hundägare i Degerfors med omnejd som vill ha hjälp med att uppfostra och dressera sina hundar. Alla hundar är välkomna till vår verksamhet; blandraser och renrasiga, stora och små, jakthundar och brukshundar, sällskapshundar och dvärghundar.

Idag är medlemsantalet i Degerfors Brukshundklubb cirka 160 medlemmar. Vi delar gärna med oss av kunskaper och träningsidéer och ser gärna att nybörjare kommer med i våra träningsgrupper. Är du intresserad av klubben och att träna med oss, kom till Solberga och träffa oss, träna och ta en fika.

Du kan få ytterligare information om klubben och vår verksamhet av Anna Haeggblom Bjellå tel 073-6682480.

Du kan också använda vårt kontaktformulär för dina frågor och önskemål. Formuläret hittar du här->

Vill du anmäla dig till någon av klubbens kurser fyller du i en anmälningsblankett, som finns här.

Så fungerar det

Ett uppdaterat dokument finns nu om hur det mesta fungerar i Degerfors Brukshundklaubb.

Läs det hela i separat pdf->

Klubben

Klubben på Facebook

Nedan länk till Degerfors Brukshundklubb’s FB-sida och nyhetsflödet. Du kan scrolla, spela videos etc.
Klickar du någonstans i “rutan” så öppnas hela FB-sidan i ett nytt fönster.